Jesteś tutaj:

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Powiat Siedlecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Tytuł projektu: ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego”.

Wnioskodawca: Powiat Siedlecki

Kwota dofinansowania: 43.200,00 zł

Wsparciem zostanie objęta jedna szkoła podstawowa, której organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Z przekazanego sprzętu będą korzystali nauczyciele.

Do góry