Jesteś tutaj:

Więcej o: Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2009 rok

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za 2009 rok

Podczas XXXIII sesji zwyczajnej Rada Powiatu, po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego sprawozdania, Rada Powiatu w Siedlcach jednogłośnie udzieliła absolutorium dla Zarządu Powiatu w Siedlcach za rok 2009.

Do góry