Jesteś tutaj:

Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice”

  • kwota dofinansowania: 2 230 339,91 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 2 787 924,89 zł
  • planowane efekty: remont drogi na odcinku o łącznej długości 6 850,50 m

Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

 

Do góry