Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – Klimy – do drogi (Mordy – Próchenki)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  Powiat Siedlecki
realizuje operację pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – Klimy – do drogi (Mordy – Próchenki)”

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych
lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Celem operacji jest umożliwienie połączenia obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3667W Krzesk – Kośmidry – Ostoje – Klimy do drogi (Mordy – Próchenki).

 

Planowane efekty operacji:

– przebudowa 0,6 km drogi powiatowej nr 3667W

 

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Do góry