Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim

program-regionalnydla rozwoju Mazowsza

Powiat Siedlecki
w latach 2007-2010 zrealizował projekt pn:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet III „ Regionalny system transportowy”
Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”

Informacje dotyczące projektu:
Wartość projektu: 12 601 713,44 zł
Wartość dofinansowania: 10 707 904,92 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3622W Mordy – Przesmyki w powiecie siedleckim na długości 9 300 mb. Zakres projektu obejmuje:
– wykonanie projektu budowlanego z kosztorysem,
– wykonanie Studium Wykonalności,
– roboty przygotowawcze,
– roboty ziemne,
– odwodnienie korpusu drogowego,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– podbudowa,
– elementy ulic,
– zjazdy i parkingi,
– nawierzchnia,
– roboty wykończeniowe,
– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– promocja projektu.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków jazdy na obszarze realizacji projektu, jak również przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu oraz dostępności inwestycyjnej.

Do góry