Jesteś tutaj:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000056901, Rok powstania 1984, Data wpisu do rejestru: 31.10.2001 r.

Siedziba: Al. Wilanowska 309a, 02-665 Warszawa

Kontakt: tel. 22 6221672, email: info@wioskisos.org     www.wioskisos.org

Prezes: Barbara Grasińska-Ciereszko

Najważniejsze zakresy działania: piecza zastępcza, wspieranie rodzin, działania rzecznicze na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej lub zagrożonych jej utratą.

Organizacja działa na terenie całego kraju. W powiecie siedleckim prowadzi w Gminie Skórzec (od 2010 r.) i w Gminie Domanice (od 2016 r.) Program Umacniania Rodziny, w ramach którego funkcjonują świetlice środowiskowe „Iskierka Nadziei” w Grali Dąbrowiźnie i Nowakach oraz „Promyk” w Domanicach i Olszycu Szlacheckim. Pracownicy Stowarzyszenia podejmują pracę z rodzinami w środowisku domowym. Udzielają wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w kryzysie, często zagrożonym ograniczeniem lub utratą praw rodzicielskich. W trosce o najmłodsze dzieci w ramach Programu Umacniania Rodziny w gminie Skórzec w ciągu ostatnich 2 lat realizowane były projekty „Bezpieczny start” i „Bezpieczny start II”. Wsparcie rodzin w kryzysie było możliwe dzięki pozyskaniu środków z Programu Grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Wsparciem objęte zostały dzieci od 3 do 6 r.ż. zagrożone krzywdzeniem oraz ich rodzice. W ramach projektów realizowano m.in.: warsztaty z elementami socjoterapii dla dzieci (bajkoterapia, muzykoterapia, arteterapia); warsztaty ogólnorozwojowe „Mamo, tato pobaw się ze mną” dla dzieci i rodziców; warsztaty psycho-edukacyjo-terapeutyczne dla rodziców; konsultacje psychologiczne; pracę socjalną w domach; organizowano uroczystości okolicznościowe sprzyjających integracji – Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Matki, wyjazd do farmy iluzji.

Stowarzyszenie realizowało również projekt „Danone masz pomysły? Podziel się posiłkiem”, dzięki któremu organizacja zapewniła zajęcia sprzyjające rozwojowi wychowanków, m.in. kształcenie nawyków zdrowego odżywiania i dbania o higienę jamy ustnej.

W ramach współpracy z Kulczyk Fundation powstał odcinek programu „Efekt Domina” promujący działalność naszej organizacji. Przedstawiono działania opiekuńczo-wychowawcze Wioski Dziecięcej w Siedlcach oraz w ramach Programu Umacniania Rodziny. Ponadto Kulczyk Fundation przekazała 100 tys. zł na remont świetlicy w Grali Dąbrowiźnie. Dzięki dzieci mają zapewnione wysokiej jakości warunki do nauki i rozwijania zainteresowań.

W 2016 roku w Wiosce Dziecięcej w Siedlcach realizowana jest III polska edycja międzynarodowego programu wolontariackiego Schwarzkopf Professional o nazwie „Shaping Futures”. Jego celem jest stworzenie młodym ludziom szans na lepszą przyszłość poprzez naukę zawodu fryzjera. Zajęcia prowadzą wolontariusze – styliści Schwarzkopf Professional.

Stowarzyszenie „RAJ”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000471621, Data wpisu do rejestru: 30.07.2013 r.

Siedziba: Radomyśl 46, 08-112 Wiśniew

Kontakt: tel. 25 647385, email: stowarzyszenie.raj@op.pl        www.zo-radomysl.pl/stowarzyszenie

Prezes: Urszula Mężyńska

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, młodzież, współpraca ze środowiskiem.

Stowarzyszenie „RAJ” współpracowało z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. W ramach tej współpracy zrealizowano dwa projekty: „Świetlica moich marzeń” – zajęcia rozwijające dla dzieci uczęszczających do świetlicy przyszkolnej oraz „Mali meteorolodzy” – zajęcia badawcze polegające na badaniu czynników pogodowych, zbieraniu i opracowywaniu danych oraz porównywaniu ich z miastem.

Ponadto Stowarzyszenie blisko współpracuje z Gmina Wiśniew. Efektem tej współpracy był Festyn Rodzinny w Radomyśli oraz Festiwal Nauki Klubu Młodych Odkrywców.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000463391, Data wpisu do rejestru: 23.05.2013 r.

Siedziba: ul. Dylewicza 23, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 513092222, e-mail: szansa.siedlce@gmail.com     www.szansa.siedlce.pl

Prezes: Mirosława Paczóska

Najważniejsze zakresy działania: profilaktyka uzależnień, zdrowie, młodzież.

Stowarzyszenie „SZANSA” od 2013 roku realizuje projekty skierowane do osób uzależnionych, jak i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Są to porady, konsultacje indywidualne i warsztaty grupowe. Z pomocy organizacji korzysta rocznie ok. 160 osób. Ze stowarzyszeniem współpracują psycholodzy, terapeuci, psychoterapeuci, trenerzy i socjoterapeuci. W maju 2015 r. i czerwcu 2016 r. stowarzyszenie zorganizowało konferencje ks. Marka Dziewieckiego, autora kilkunastu książek z dziedziny psychologii, profilaktyki i terapii uzależnień. W sierpniu 2015 i 2016 r., we współpracy z ks. Jackiem Szostkiewiczem, proboszczem Parafii Bł. Męczenników Podlaskich, zorganizowano Rodzinne Pikniki Trzeźwościowe RAZEM ŁATWIEJ, w których uczestniczyło ok. 1000 osób. Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „SZANSA” jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Mazowsze Wschodnie i bierze czynny udział w jej pracach.

Stowarzyszenie Aktywni na Plus

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000510084, Data wpisu do rejestru: 22.05.2014 r.

Siedziba: ul. Wiejska 16, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 666022150, 793222242, e-mail: ejasgnat12@onet.pl

Prezes: Elżbieta Jasińska-Gnat

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, niepełnosprawni, ratownictwo.

Stowarzyszenie Aktywni na Plus realizowało zajęcia dla niepełnosprawnej młodzieży w ramach projektów „Cudze chwalicie, a swego nie znacie” oraz „Śladami naszych przodków”. Ponadto w ramach projektu „Inwestujemy w siebie!” prowadziło szkolenia dla młodzieży z zakresu pierwszej pomocy i opieki nad osobami przewlekle chorymi. Stowarzyszenie realizowało również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i przepisów ruchu drogowego – „Widzieć to być bezpiecznym”. Ważnym działaniem stowarzyszenia była również „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży”.

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000041349, Rok powstania: 1958

Siedziba Zarządu Rejonowego: ul. 3 Maja 28 p. 310, 08-110 Siedlce

Najważniejsze zakresy działania: pomoc społeczna, niepełnosprawni, młodzież.

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy w Siedlcach jest jednostką terenową stowarzyszenia nie posiadającą osobowości prawnej.

Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jedną z organizacji wybranych do realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc kierowana jest do osób o niskich dochodach, które nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku, kwalifikowanych do pomocy żywnościowej przez ośrodki pomocy społecznej.

PKPS realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego, prowadzi noclegownię dla osób bezdomnych (550 miejsc). Organizacja wspiera również bezdomnych w poszukiwaniu pracy.

Stowarzyszenie działa także w zakresie profilaktyki alkoholowej – co tydzień odbywają się spotkania AA z kapelanem PKPS. Ponadto organizacja realizuje szereg cyklicznych imprez: choinka noworoczna dla dzieci (uczestniczy ok. 600 dzieci), wieczerze wigilijne i śniadania wielkanocne, kolonie letnie dla dzieci, festyn z okazji Dnia Dziecka.

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000166541, Data wpisu do rejestru: 23.07.2003 r.

Siedziba: ul. W.S. Reymonta 2A, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 668354628, e-mail: ssouu-przystan@o2.pl        www.przystansiedlce.pl

Prezes: Małgorzata Bakiera

Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni, sport i rekreacja, pomoc społeczna.

Stowarzyszenie organizuje coroczne plenery artystyczne dla osób niepełnosprawnych. Mają one na celu rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości na otaczające piękno. Plenery organizowane są w ciekawych, inspirujących artystycznie miejscach: Kazimierz Dolny, Drohiczyn, Jabłonowiec, Nałęczów, Bieszczady, Mazury, Zakopane. Grupowe wyjazdy integrują młodych ludzi i umożliwiają relaks i wypoczynek, jednocześnie ucząc samodzielności i funkcjonowania w życiu codziennym. Są doskonałym sprawdzianem w okazywaniu sobie wzajemnej pomocy i zrozumienia oraz integrują uczestników ze środowiskiem osób zdrowych. Kolejnym punktem działania stowarzyszenia jest organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Podopieczni byli na wycieczce w Trójmieście, Malborku, Toruniu, w Górach Świętokrzyskich oraz na Litwie w Wilnie i Druskiennikach.

Corocznie, wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy przy MOPR w Siedlcach, Stowarzyszenie organizuje bale karnawałowe, cieszące się powodzeniem w środowisku osób niepełnosprawnych (wcześniej podopiecznym zorganizowano kurs tańca). W balu uczestniczy już, wraz ze swoimi terapeutami, opiekunami czy rodzicami, ok. 200 osób niepełnosprawnych z Siedlec, Skórca, Mińska Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego i Białej Podlaskiej.

Fundacja Dobre Słowo

Forma prawna: Fundacja – Nr KRS 0000441260, Data wpisu do rejestru: 22.11.2012 r.

Siedziba: ul. Rakowiecka 4/16, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 602743606, e-mail: fundacjadobreslowo@gmail.com

Prezes: Monika Dziewulska

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, zdrowie, niepełnosprawni.

Praca Fundacji polega na żmudnej rehabilitacji, bez spektakularnych sukcesów, która jednak przynosi znaczne efekty w poprawie funkcjonowania podopiecznych.

Jednym z ciekawszych projektów realizowanych przez Fundację był „Malowane tradycje, program zajęć rehabilitacyjnych przez sztukę”.

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000413156, Data wpisu do rejestru: 07.03.2012 r.

Siedziba: ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 25 6324378,  e-mail: pzg.siedlce@wp.pl

Osoba upoważniona do reprezentacji: Anna Jędrzycka

Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni, seniorzy, pomoc społeczna.

Koło Terenowe PZG w Siedlcach skupia 455 członków. Organizacja prowadzi „Środowiskowy program rehabilitacji, wsparcia i integracji społecznej osób niesłyszących” przy wsparciu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. W związku z realizacją programu odbywają się spotkania środowiskowe: piknik integracyjny, zajęcia warsztatowe – plastyczne, cukiernicze.

W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych organizacja realizuje program „Aktywni w świecie ciszy – zdrowie dla osób starszych niesłyszących”. Organizowane są: zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób starszych, spotkania z psychologiem, pielęgniarką, salonik piękności (fryzjerka, kosmetyczka).

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000382618, Data wpisu do rejestru: 30.03.2011 r.

Siedziba: ul. Łomżyńska 2, 08-110 Siedlce

Kontakt: e-mail: stowarzyszenie@zawsze-razem.org   www.zawsze-razem.org

Prezes: Mariola Toczyska

Najważniejsze zakresy działania: niepełnosprawni.

Stowarzyszenie „Zawsze Razem” organizuje dla swoich podopiecznych majówki, wycieczki, pikniki, zabawy mikołajkowe, podczas których rodzice i dzieci mogą się poznać i wspólnie bawić.

W ramach działań organizacji dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania rodziców w podziale na 2 grupy: rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym i starszych. Spotkania służą wymianie informacji na wszystkie tematy, związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia. Adresatami są głównie rodzice najmłodszych dzieci, z którymi rodzice dzieci starszych dzielą się doświadczeniami.

Od października 2011 r. prowadzone są zajęcia grupowe dla małych dzieci z zespołem Downa. Mają one na celu wspieranie ich rozwoju. Są to zajęcia kompensacyjno-rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów: pedagoga specjalnego, logopedę, muzykoterapeutę, terapeutę SI, przy współudziale rodziców oraz wolontariuszy.

Od roku 2013 prowadzone są również zajęcia z zakresu muzykoterapii z elementami SI.

Polski Związek Niewidomych

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000042049

Siedziba: ul. Błonie 11/58U, 08-110 Siedlce

Kontakt: tel. 25 6447884

Prezes koła: Anna Gębka

Najważniejsze zakresy działania: edukacja, niepełnosprawni, pomoc społeczna.

Koło corocznie organizuje trzy imprezy turystyczno-integracyjne dla dzieci członków PZN i ich rodzin. Ponadto organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki piesze do sanktuariów w Hołubli, a co 2 lata krajową pielgrzymkę niewidomych.

Koło wspiera swoich członków w uczestnictwie w życiu kulturalnym, organizując wyjazdy na spektakle teatralne z audiodeskrypcją oraz na seanse filmowe. Wg potrzeb swoich członków Koło organizuje:

– poradnictwo w sprawach rehabilitacji i porad prawnych,

– instruktaż Braile`a,

– instruktaż orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego,

– prezentacje sprzętu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem nowości w tym zakresie

Do góry