Jesteś tutaj:

Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

„Budowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936W droga krajowa nr 62 – Mogielnica – Szczeglacin w miejscowości Mogielnica”

  • kwota dofinansowania: 2 777 066,69 zł
  • całkowita wartość inwestycji: 3 471 333,37 zł
  • planowane efekty: budowa mostu

Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Do góry