Jesteś tutaj:

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w „III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej Przemysław Czarnek.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.


Zadaniem konkursowym dziecka jest ułożenie rymowanki złożonej z minimum czterech wersów, popularyzującej sposoby ograniczania ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem przynajmniej czterech słów : upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić; użytych w dowolnej liczbie i formie.

Praca konkursowa dziecka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu i złożona do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie, ul. Mińska 25 w terminie do 15.03.2022 r., pocztą tradycyjną lub elektroniczną z dopiskiem „Konkurs na rymowankę” wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu) podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego.

Autorzy trzech najlepszych prac etapu Wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe o wartości około 500 zł. brutto, z kolei na etapie centralnym wybranych zostanie 20 rymowanek, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości około 1000 zł. brutto.

Regulamin konkursu poniżej.

Plakat - III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczenstwie w Gospodarstwie Rolnym "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy"
Plakat – III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”Do góry