Jesteś tutaj:

Ogłoszenie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w systemie hybrydowym od dnia 12.01.2022 r.

Ogłoszenie Starosty Siedleckiego w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie siedleckim w systemie hybrydowym, tj. osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail) oraz poza lokalem punktu (w przypadku osób niepełnosprawnych).

 

Starosta Siedlecki informuje, że na podstawie § 3 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 12 stycznia 2022 r. do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie siedleckim będzie odbywać się w systemie hybrydowym, tj. osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail) oraz poza lokalem punktu (w przypadku osób niepełnosprawnych).
O sposobie udzielania porady decyduje osoba zapisująca się na wizytę.

Rejestracja na porady:


Osoby uprawnione będą zapisywane zgodnie z harmonogramem pracy punktów dostępnym na stronie internetowej arch.powiatsiedlecki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.


Na podane adresy e-mail nie należy wysyłać żadnych dokumentów dotyczących sprawy, będącej przedmiotem porady!


Po skorzystaniu z porady opinie o niej (karta pomocy – część B) mogą Państwo złożyć poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy, przesyłając na adres e-mail: akaleta@powiatsiedlecki.pl, kskaruz@powiatsiedlecki.pl (wzór opinii dostępny jest na stronie arch.powiatsiedlecki.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna) oraz listownie lub telefonicznie 25 644 72 17 (w przypadku osób niepełnosprawnych) od poniedziałku do piątku w godzinach: pn.-wt. 8.00-16.00, śr. 8.00-18.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-14.00)

                                                                              STAROSTA
                                                                               /-/ Karol Tchórzewski

 

Do góry