Jesteś tutaj:

Wybór oferty na Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych

Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.”

Sporządziła:
Iwona Kaniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry