Jesteś tutaj:

Konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku, w zakresie:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • Turystyki i krajoznawstwa

Do góry