Jesteś tutaj:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.”

Oferty należy składać w terminie do 17 grudnia 2021 roku do godziny 13:00.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr CXXXIV/386/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 24.11.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w roku 2022.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania  ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego.”  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały.

Termin zgłaszania kandydatów: 7 grudnia 2021 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie w Siedlcach – tel. 25 644-81-72.

 

Sporządziła:
Iwona Kaniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

Do góry