Jesteś tutaj:

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Punktu Poradnictwa Specjalistycznego. Realizacja poradnictwa ma na celu udzielanie wsparcia mieszkańcom Powiatu Siedleckiego, będącym w różnych, trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, różnego rodzaju konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Zakres poradnictwa specjalistycznego obejmuje:

  • pomoc psychologiczną- w każdy piątek, w godz. 13.00- 15.00, począwszy od dnia 29 października 2021 roku,
  • pomoc pedagogiczną- w każdą środę, w godz. 14.30 -16.30, począwszy od dnia 3 listopada 2021 roku,
  • pomoc prawną świadczoną przez 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji, funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego tj. Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach.

Siedziba punktu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, pokój nr 2.

Plakat - Poradnictwo specjalistyczne

Kamila Szczepanik
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Załączniki

Do góry