Jesteś tutaj:

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

Do góry