Jesteś tutaj:

Edukacja z ZUS

Jak co roku serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do realizacji projektów edukacyjnych ZUS:

  • „Projekt z ZUS” dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Lekcje z ZUS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem projektów jest przybliżenie uczniom instytucji jaką jest ZUS, a w szczególności zaprezentowanie szeregu udogodnień i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez instytucję.

Bezpłatne materiały

Zapewniamy bezpłatne, atrakcyjne materiały dydaktyczne, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi metodykami nauczania. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji projektów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie zus.pl w zakładce „Edukacja” www.zus.pl/edukacja). Oprócz zaktualizowanych podręczników, prezentacji i filmów, mogących z powodzeniem służyć do kompleksowej realizacji projektów także w trybie zdalnym, na podstronie zamieszczone zostały też pliki z plakatami, ulotkami oraz nowości – krzyżówki i quizy o ubezpieczeniach społecznych do wykorzystania przez nauczycieli.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia każdemu nauczycielowi:

  • komplet materiałów dydaktycznych – zeszyt dla nauczyciela i zeszyty dla uczniów, scenariusze lekcji, filmy, prezentacje, teksty pomocnicze oraz rozwiązania zadań; materiały dostępne są w Oddziale ZUS w Siedlcach u koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji, a także na naszej stronie internetowej,
  • szkolenia z prowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych (stacjonarnie lub on-line)
  • indywidualną opiekę merytoryczną,
  • grę planszową „Specjalista ZUS” do kreatywnego prowadzenia zajęć.

Szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy na szkolenia, które zaplanowaliśmy w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach (ul. Mieczysława Asłanowicza 2):

22 września 2021 r. o godz. 15.00 – dla nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu „Lekcje z ZUS”,

6 października 2021 r. o godz. 14.30 – dla nauczycieli zainteresowanych realizacją „Projektu z ZUS”.

Zapisy przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej MSCDN w Siedlcach.

Lekcje z ZUS

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech godzin lekcyjnych z zakresu ubezpieczeń społecznych, które wieńczy olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Ideą olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży, poznanie korzyści i obowiązków wynikających z przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczenie solidarności międzypokoleniowej.

Olimpiada „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Laureaci olimpiady otrzymują atrakcyjne nagrody, a przede wszystkim indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienia o współpracy. Od roku szkolnego 2021/2022 laureaci i finaliści Olimpiady będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na technika ekonomistę i technika rachunkowości w zakresie kwalifikacji EKA.05 „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych”. Z wpisu do wykazu olimpiad tematycznych skorzystają także szkoły olimpijczyków. Sukcesy uczniów w olimpiadach, które zwalniają z części pisemnej egzaminu zawodowego, są wysoko punktowane w ogólnopolskich rankingach szkół ponadpodstawowych.

Projekt z ZUS

„Projekt z ZUS” jest dedykowany dla uczniów szkół podstawowych. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadza jedną lekcję na temat znaczenia ubezpieczeń społecznych oraz działania systemu zabezpieczenia społecznego. Po lekcji zespół uczniów wykonuje pracę konkursową w formie filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace biorą udział w ogólnopolskim konkursie ZUS z atrakcyjnymi nagrodami. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w dowolnym momencie w roku szkolnego.

Zarówno „Projekt z ZUS”, „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” są objęte patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji i Nauki. 

Szczegółowych informacji o projektach edukacyjnych ZUS oraz indywidualnych konsultacji udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w Oddziale ZUS w Siedlcach, P. Agnieszka Drzewowska, tel. 25 640 16 63, tel. kom. 509-871-464, e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl

Do góry