Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu w dniach 26 sierpnia – 9 września 2021 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub e-mail:akowalska-krasuska@powiatsiedlecki.pl

                                                                                                      STAROSTA
                                                                                              / – / Karol Tchórzewski

 

Do góry