Jesteś tutaj:

Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”, mającą na celu wzmocnienie ochrony gospodarstw rolnych utrzymujących trzodę chlewną przed wniknięciem wirusa afrykańskiego pomoru świń.

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

 1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
  1. drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
  2. procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu,
  3. kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni,
 3. Pamiętaj o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa.
 4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.
 5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt
  1. podmiotów dostarczających paszę
  2. podmiotów dostarczających ściółkę,
  3. podmiotów odbierających padlinę,
  4. osób zatrudnionych w gospodarstwie,
  5. osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.
Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, która pomogą uchronić Twoje stado przed ASF
5 podstawowych zasad, która pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

Do góry