Jesteś tutaj:

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Siedlcach w dniu 23 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego nie wpłynęła żadna oferta ze strony organizatorów.

Do góry