Jesteś tutaj:

Bezpłatne szkolenie online – Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje – zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie

Stowarzyszenie Sursum Corda, jako realizator zadania publicznego powierzonego przez Powiat Siedlecki, organizuje bezpłatne szkolenie online:  Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje – zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie.

System darmowych świadczeń obejmuje każdy samorząd terytorialny, stanowiąc narzędzie mogące wydatnie wspierać mieszkańców znajdujących się w potrzebie, w tym dotkniętych przemocą domową.

Działające codziennie punkty pomocy gwarantują bezpłatny dostęp do specjalistów (prawników, doradców i mediatorów) wszystkim osobom, których nie stać na płatną pomoc prawną. 

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej
    i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane z zakresem merytorycznym oraz zasadami korzystania z nieodpłatnej pomocy

Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty bezpłatnym, półrocznym wsparciem merytorycznym w obszarze tematycznym szkolenia. Oznacza to, że w ciągu 6 miesięcy po szkoleniu będzie mógł konsultować się telefonicznie lub mailowo z prowadzącym,
w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, problemów, bądź gdyby stan prawny
w tym zakresie ulegał zmianom.

Tematyka szkolenia może być przydatna dla specjalistów pracujących bezpośrednio z osobami w trudnych sytuacjach, a wiedza dotycząca świadczeń kluczowa, by większa ilość mieszkańców mogła korzystać z systemu nieodpłatnych świadczeń.

Temat szkolenia:   Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje – zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie

Termin i godzina:   25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 12.30 – 13.15

Rejestracja:     https://app.evenea.pl/event/powiat-siedlecki/ do 24.05.2021r.

Forma szkolenia:  ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)

Bezpłatne szkolenie online - Nieodpłatna Pomoc Prawna, Poradnictwo Obywatelskie i Mediacje – zasady, zakres, dostępność, wykorzystanie

Do góry