Jesteś tutaj:

Akcja wymiany osłon na wałach przegubowo-teleskopowych dla rolników powiatu siedleckiego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Siedlcach uprzejmie informuje, że w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej chce zorganizować na terenie powiatu siedleckiego wymianę osłon na wałkach przekazu mocy będących własnością rolników.

Praca z wałkami przegubowo – teleskopowymi bez osłon lub z uszkodzonymi osłonami prowadzi do groźnych wypadków kończących się ciężkim kalectwem lub śmiercią. Wskazane jest, aby wymiany osłon dokonało jak najwięcej rolników. Wymiany osłon połączonej z pokazem dokona SIPMA S.A. producent maszyn rolniczych z Lublina.

Zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi na działania prewencyjne dla Oddziału *możliwa jest wymiana 105 osłon, a koszt 1 osłony wynosi 95zł. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie poniosłaby odpłatność w wysokości 47.50zł za jedną osłonę, natomiast pozostałą odpłatność tj. 47,50zł za jedną osłonę poniósłby rolnik.


Sporządził:
Marek Zając
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Siedlcach

Do góry