Jesteś tutaj:

Uzupełniające postępowania konkursowe dla placówek medycznych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podjął decyzję o ogłoszeniu uzupełniających postępowań konkursowych dla placówek medycznych, które dysponują odpowiednim potencjałem oraz spełniają wymagania i warunki do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Informacje o ogłoszonych konkursach ofert opublikowane są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-warszawa.pl.

Do góry