Jesteś tutaj:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.”Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” na rok 2021.

Do góry