Jesteś tutaj:

Informacja Starosty Siedleckiego o wznowieniu od dnia 15 marca 2021 r stacjonarnego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Siedlecki informuje, że od dnia 15 marca 2021 r. zostaje wznowione stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu siedleckiego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej w jeden z poniższych sposobów:

Osoby uprawnione będą zapisywane zgodnie z harmonogramem pracy punktów dostępnym na stronie internetowej arch.powiatsiedlecki.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.


W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie siedleckim obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 m.


STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

Do góry