Jesteś tutaj:

Informacja o unieważnieniu Konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”

Na podstawie rozdz. VIII pkt 5. Regulaminu konkursu na projekt „Logo Powiatu Siedleckiego” określonego Uchwałą Nr XCIII/255/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego” oraz protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 1 marca 2021 roku, informuje się o unieważnieniu  przedmiotowego Konkursu.

Uzasadnienie: 

Zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Starosty Siedleckiego Nr 3/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku, na Konkurs zostały złożone 4 oferty zawierające 10 propozycji projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”. Ze względów formalnych Komisja odrzuciła 2 oferty – składający propozycje nie są mieszkańcami powiatu siedleckiego (Rozdz. II pkt 1 Regulaminu Konkursu). Pozostałe 2 oferty zawierające 6 propozycji projektu graficznego na Logo Powiatu, nie spełniały oczekiwań Organizatora Konkursu. W związku z powyższym Komisja Konkursowa nie wyłoniła  zwycięskiego projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”.

 

                                                                                                                STAROSTA
                                                                                                     /-/ Karol Tchórzewski

Do góry