Jesteś tutaj:

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w „II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021 r. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa.

Do góry