Jesteś tutaj:

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na „Logo Powiatu Siedleckiego”

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”.

Na podstawie rozdz. VI pkt 1. Regulaminu konkursu na projekt „Logo Powiatu Siedleckiego” oraz w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 374) dokonuje się zmiany terminu rozstrzygnięcia Powiatowego Konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”, w taki sposób,  że przedłuża się termin rozstrzygnięcia Konkursu na okres 30 dni od dnia 31.01.2021 roku.

 

                                                                     STAROSTA
                                                                 /-/ Karol Tchórzewski

Do góry