Jesteś tutaj:

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Siedlcach unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w 2021 roku

Do góry