Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

  • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • Turystyki i krajoznawstwa

 

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry