Jesteś tutaj:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza nabór pracowników

Zarząd Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej ogłasza z dniem 18 stycznia 2021 r. nabór na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ” – w terminie do 27 stycznia do godz. 16:00; osobiście w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej w Siedlcach, ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce, pok. 201 lub za pośrednictwem poczty. Biuro LGD ZS czynne jest w godzinach: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00.

Informacje dotyczące naboru zostaną upowszechnione na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej: www.lgdsiedlce.pl w terminie 14 dni od zakończenia procedury naboru.

Prezes Zarządu
/-/ Hubert Pasiak

Do góry