Jesteś tutaj:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Zarząd PFRON wprowadził zmianę w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powyższe zmiana obejmuje delegację dla samorządu powiatowego do przywrócenia terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna wniosku o wypłatę świadczenia do dnia 8 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Modułu III powyższego programu.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach,pod nr. tel. 25 644-81-72, wew. 224.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry