Jesteś tutaj:

Unieważnienie Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka”

Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwałą nr XCIII/254/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. postanowił o unieważnieniu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Powiat Siedlecki oczami dziecka”, przeprowadzonego na podstawie uchwały nr LXXXV/219/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 września 2020 r.

Po zapoznaniu z pracami uznano, że nie spełniają one oczekiwania Organizatora Konkursu.

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry