Jesteś tutaj:

Starosta Siedlecki informuje, że od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie siedleckim zawieszone jest udzielanie porad w kontakcie osobistym.


Starosta Siedlecki informuje, że na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie siedleckim zawieszone jest udzielanie porad w kontakcie osobistym.
Porady udzielane będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, mail).

REJESTRACJA NA PORADY:

https://np.ms.gov.pl (zakładka jest dostępna na stronie internetowej arch.powiatsiedlecki.pl ),

akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl, zgodnie z harmonogramem pracy punktów dostępnym na stronie arch.powiatsiedlecki.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej, tel. 25 644-72-17 od poniedziałku do piątku w godzinach: pn.-wt. 8.00-16.00, śr. 8.00-18.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-14.00

Na podane adresy mail nie należy wysyłać żadnych dokumentów dotyczących sprawy, będącej przedmiotem porady!
Po skorzystaniu z porady opinie o niej (karta pomocy – część B) mogą Państwo złożyć na adres mail: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl (wzór opinii dostępny jest na stronie arch.powiatsiedlecki.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna lub telefonicznie: 25 644-72-17 od poniedziałku do piątku w godzinach: pn.-wt. 8.00-16.00, śr. 8.00-18.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-14.00)

Do wypełnienia opinii niezbędne jest podanie daty porady oraz nazwiska prawnika lub doradcy, który jej udzielił.


STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski

Do góry