Jesteś tutaj:

Informacja o unieważnieniu konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego”

Uchwałą nr LXXXIX/237/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 21 października 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu graficznego na ,,Logo Powiatu Siedleckiego” postanowiono o unieważnieniu konkursu na przygotowanie projektu graficznego na ,,Logo Powiatu Siedleckiego” przeprowadzonego Uchwałą nr LXXXII/218/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2020 r., ze względu na brak ofert spełniających oczekiwania Organizatora Konkursu.

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry