Jesteś tutaj:

Zamknięcie ul. Domanickej w Siedlcach na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w dniach 22.09.2020 r – 23.09.2020 r.

P.W. Wikrusz Adam Witkowski, działając na podstawie umowy zawartej z Miastem Siedlce na wykonanie nw. inwestycji, zawiadamia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu – zamknięcie drogi kategorii powiatowej nr 5405W – ulica Domanicka w Siedlcach, na odcinku od granicy miasta Siedlce do mostu na rzece Muchawka w terminie od 22.09.2020r. do 23.09.2020 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr ewid. D.7221.2.143.2020 z dnia 04.09.2020 r. na: „Remont jezdni drogi kategorii powiatowej nr 5405W w Siedlcach, na odcinku granica m. Siedlce – most na rzece Muchawka

Objazd będzie się odbywał (jadąc ulicą Domanicką od strony centrum Siedlec): ul. Leśna i Garwolińska w Siedlcach, następnie DW nr 803 – ul. Siedlecka w Żelkowie Kolonia (do skrzyżowania z ul. Akacjową w Żelkowie Kolonia) i dalej ul. Akacjową w Żelkowie Kolonia oraz ul. Brzozową w m. Rakowiec, do skrzyżowania z ul. Domanicką.

Mapa objazdu ul.Domanickiej w Siedlcach

Do góry