Jesteś tutaj:

Objazd drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory – Domanice w dniach 10.09.2020 – 19.09.2020 r.

P.W. WIKRUSZ, Adam Witkowski, informuję iż w związku z prowadzonymi pracami, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice” polegające na rozkładaniu masy mineralno-asfaltowej warstwy ścieralnej droga na odcinku Kaczory – Domanice będzie nieprzejezdna.

Objazd został wytyczony zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania robót na w/w roboty o nr D.71.2.332020 z dnia 02.07.2020 r.
Okres obowiązywanie objazdu to od 10.09.2020 – 19.09.2020 r.


Do powyższej informacji załączono mapki orientacyjne.

Objazd drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory – Domanice etap 1

Objazd drogi powiatowej nr 3654W na odcinku Kaczory – Domanice etap 2

Do góry