Jesteś tutaj:

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie podaje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia formie zamiany, będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego:

  1. Niezabudowana nieruchomość położona w Krakowie przy ul. Czerwone Maki, gmina Kraków M., powiat M. Kraków, województwo małopolskie, opisana w Księdze Wieczystej Nr KR1P/00577008/6, stanowiąca działki nr 11/8 o powierzchni 0,4996 ha, 11/9 o powierzchni 1,4499 ha i 11/17 o powierzchni 0,0243 ha, obręb 0042 jednostka ewidencyjna Kraków – Podgórze.
  2. Niezabudowana nieruchomość położona w Siedlcach przy ul. Kazimierza Hozera, gmina Siedlce M., powiat M. Siedlce, województwo mazowieckie, opisana w Księdze Wieczystej Nr SI1S/00092391/8, stanowiąca działkę nr 41/33 o powierzchni 0,4239 ha (powierzchnia przyjęta zgodnie z ewidencją gruntów i budynków), obręb 0098 jednostka ewidencyjna M. Siedlce.
  3. Nieruchomość położona w Siedlcach przy ul. Kazimierza Hozera 10, gmina Siedlce M., powiat M. Siedlce, województwo mazowieckie, opisana w Księdze Wieczystej Nr SI1S/00129475/0, składająca się z działki nr 41/30 o powierzchni 0,3015 ha (powierzchnia przyjęta zgodnie z ewidencją gruntów i budynków) i 41/31 o powierzchni 0,0338 ha, obręb 0098 jednostka ewidencyjna M. Siedlce. Na działce nr 41/30 usytuowany jest m.in. budynek byłej piekarni o pow. uż. 1 189 m2 oraz budynek byłej wartowni o pow. uż. 5 m2, a na działce nr 41/31 znajdują się m.in. zasieki murowane z bloczków betonowych.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o ich nabycie w terminie do dnia 16.10.2020 r. w Kancelarii Oddziału Regionalnego AMW przy ul. Montelupich 3, w Krakowie.

 

Do góry