Jesteś tutaj:

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż od 10.09.2020 r. do 10.10.2020 r. rozpoczyna się II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
2. w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),


W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dot. Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2020
Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2 Oświadczenia do wniosku
Załącznik nr 3 Zaświadczenie z uczelni
Załącznik nr 4 Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego).

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry