Jesteś tutaj:

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu w dniach 17 sierpnia – 31 sierpnia 2020 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
lub e-mail:akowalska-krasuska@powiatsiedlecki.pl

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry