Jesteś tutaj:

Zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze Wyczółki – Mordy

Zawiadamiam że w dniu 1.07.2020.2018 r. na drodze wojewódzkiej nr 698 na terenie gminy Mordy, pow. siedlecki, woj. mazowieckie na wybranych odcinkach w miejscowości Wyczółki – Mordy od km 10+660 do km 16+200 i w km 17+950 do km 18+355 zostanie wprowadzona stała/czasowa/uproszczona organizacja ruchu na podstawie projektu zatwierdzonego w dniu 25.06.2020r. pod numerem NI-D-I.8022.2.323.2020.BD.

Przewidywany termin jej obowiązywania do dnia (dla czasowej lub uproszczonej) 8 sierpnia 2021 r.
Organizację ruchu wprowadza się w związku z: wykonaniem remontu drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 10+660 do km 16+200 i w km od 17+950 do km 18+355 Wyczółki – Mordy na terenie gminy Mordy, powiat siedlecki, woj. mazowieckie.

MIKST Węgrów

Załączniki

Do góry