Jesteś tutaj:

Uruchomienie Telefonu Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych

Telefonu Wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych uruchomiony przez Stowarzyszenie Amino.

nr tel: 22 270 11 65

od poniedziałku do piątku 18.00-22.00

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry