Jesteś tutaj:

Objazd remontowanego wiaduktu kolejowego w m. Ujrzanów

W związku zamiarem z prowadzenia prac remontowych na wiadukcie kolejowym nad drogą krajową nr 63 w km 275+275 w miejscowości Ujrzanów, DOMOST Sp. z o.o. informuje zamiarze rozpoczęcia prac na wiadukcie w km 275+275 i zamknięciu odcinaka drogi krajowej od km 275+225 do km 275+325 na czas prowadzonych robót.

Ruch pojazdów zostanie skierowany na tymczasowy objazd poprowadzony według zatwierdzonej organizacji ruchu nr Z.2/4081 185/Z.03/2020 drogą krajową nr 2, ul. Składową, ul. Rtm. Pileckiego, ul. Ryszarda Kaczorowskiego, ul. Lecha Kaczyńskiego do drogi krajowej nr 63.

Przewidywany czas zamknięcia drogi krajowej nr 63 od dnia 19.05.2020r. do dnia 19.06.2020r.

Załączniki

Do góry