Jesteś tutaj:

Specjalistyczny punkt konsultacyjno- interwencyjny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, w związku z realizacją zadania publicznego pod tytułem: prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno- interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego, zachęca
do korzystania ze wsparcia i pomocy w powyższym zakresie.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe centrum Pomocy Rodziny w Siedlcach

Do góry