Jesteś tutaj:

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż na realizację programu „Aktywny Samorząd” w roku 2020 w ramach pierwszej transzy – Powiat Siedlecki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 176 300,00 zł.

Osoby niepełnosprawne mieszkańcy Powiatu Siedleckiego mogą uzyskać dofinansowanie do poniższych zadań: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dofinansowania do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Jednocześnie informujemy, iż nabór wniosków trwa do 31 sierpnia br.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  25 644 81 72 wew. 224 oraz na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl (w zakładce Aktywny Samorząd – 2020).

Poniżej dokumenty programowe dotyczące programu „Aktywny Samorząd”.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe centrum Pomocy Rodziny w Siedlcach

Do góry