Jesteś tutaj:

Informacja

W związku z wytycznymi Ministra Zdrowia w zakresie zwalczania koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, wprowadzone zostają ograniczenia kontaktów w sprawach załatwianych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach do niezbędnego minimum.  

Proszę o wykorzystywanie alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), przez ePUAP, e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl.

Od dnia 13 marca 2020 roku (piątek) wprowadzone zostają zmiany w obsłudze interesantów.

Obsługiwane będą  tylko osoby umówione telefonicznie a w przypadku spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji również elektronicznie – przez stronę internetową Starostwa. Prosimy o przychodzenie na konkretną (umówioną) godzinę.

Wydział Komunikacji
Zapisów można dokonać pod numerem telefonu: 25 644 72 16

Przypominamy, że zgłoszenia nabycia pojazdu oraz zbycia pojazdu można dokonać przez Internet, na stronie: www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Jak założyć profil zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Załóż profil zaufany: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
telefony:  25 632 45 80 lub 25 632 29 03

Referat Gospodarki Nieruchomościami
telefon:  25 632 45 80  wew. 158

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
telefon:  25 644 86 56

Wydział Budownictwa
telefon: 25 631 01 18

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
telefon: 25 644 71 67

Wydział Dróg
telefony: 25 644 82 39 lub 25 644 75 13

Wydział Finansowy
telefon: 25 644 81 88

Wydział Promocji i Rozwoju
telefon: 25 644 72 17 

Wydział Zarządzania Kryzysowego
telefon:  25 644 81 77

Wydział Organizacyjny – kancelaria ogólna
telefon: 25 633 95 12 wew. 143

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
telefon: 25 644 72 16

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
telefon: 25 633 93 16

Szczegółowy wykaz telefonów do wszystkich Wydziałów i stanowisk pracy dostępny jest na stronie internetowej  Starostwa w zakładce „Starostwo Powiatowe – Struktura organizacyjna”.

Do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Jednocześnie apelujemy do osób, które mają objawy przeziębienia, katar, kaszel, gorączkę , osłabienie  itp. o nie przychodzenie do Urzędu. W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo.  Zachowajmy zdrowy rozsądek i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Załączniki

Do góry