Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II

INFORMACJA

dotycząca  możliwości  uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku –  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął załącznik do Uchwały nr 3/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd w 2020 roku”

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  są przyjmowane od  01.03.  do 31.03.2020 roku.

Adresatami programu są:

  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewóddoktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
  1. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium – do 1.000 zł
  2. dla pozostałych wnioskodawców – do 1.500 zł
  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
  • opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
    – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

  • w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
  • w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

WAŻNE: Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika tut. Centrum. W powyższym  przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach)  oraz poniżej :

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach –  ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego).

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry