Jesteś tutaj:

Projekt Aktywny Absolwent

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc
w rozpowszechnieniu informacji o projekcie.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.


Projekt Jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Uczestnikom oferujemy:
• szkolenia i kursy zawodowe,
• naukę języków obcych,
• płatne staże zawodowe,
• doradztwo i coaching.
Kursy, szkolenia i staże mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.
Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.
Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255

Powszechnie wiadomo, że osoby niewidome i słabowidzące mają bardzo duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Dlatego zależy nam na dotarciu z naszą pomocą do osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.
Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie „Aktywny Absolwent” przyniesie wymierne korzyści jego uczestnikom.
W tym miejscu możemy pochwalić się owocami pierwszej edycji projektu, gdzie zatrudnienie otrzymała duża część uczestników projektu.
Bardzo liczymy, że pomogą nam Państwo dotrzeć z tą informacją do właściwych osób.

Instytut Tyfologiczny PZN

Do góry