Jesteś tutaj:

Ogłoszenie konkursu o realizację świadczeń opieki zdrowotnej

Ogłoszenie konkursu o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o realizację świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychiatrycznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Konkursy zostaną ogłoszone na każdy powiat województwa mazowieckiego
i w każdym z nich zostanie zawarta co najmniej 1 umowa z podmiotem posiadającym miejsce udzielania świadczeń na danym obszarze kontraktowania.

Przewidywany termin obowiązywania umów to 1 kwietnia br. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami świadczenia w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży będą finansowane na podstawie umowy w NFZ w formie ryczałtu miesięcznego.

Podmioty lecznicze spełniające warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, będą mogły złożyć oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu (ok. 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia konkursu ofert).

Informacja o ogłoszeniu będzie opublikowana na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-warszawa.pl

Udostępniła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry