Jesteś tutaj:

Ogólnopolski konkurs Samorząd Promujący Zdrowie

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”. W naszym Plebiscycie corocznie będziemy nagradzać oraz wskazywać opinii publicznej gminy, powiaty i województwa, w których podejmowane są efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowego stylu życia i promocji aktywności fizycznej.

Wyróżnienia konkursowe wręczymy w kwietniu 2020 roku w Rezydencji Belweder-Klonowa Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie.

Na zgłoszenia gmin, powiatów i województw czekamy do 28 lutego 2020 roku.

Więcej informacji na stronie: www.samorzad-zdrowie.pl

Formy promocji Laureatów: https://samorzad-zdrowie.pl/strona-11

Idea naszego Konkursu:

W bardzo wielu polskich samorządach realizowane są inicjatywy, projekty i inwestycje, które przyczyniają się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i umożliwiają mieszkańcom dostęp do nowoczesnych świadczeń. Samorządy często realizują również godne pochwały inicjatywy proekologiczne. Kilka przykładów:

 • Rzeszów szczepi na grypę,
 • Częstochowa jako pierwsza w Polsce uruchomiła miejski program in vitro,
 • Tarnobrzeg walczy z problemami alkoholowymi, budując siłownie,
 • Sosnowiec jest organem prowadzącym dla samorządowego ośrodka zdrowia na europejskim poziomie,
 • Żyrzyn wybudował wielofunkcyjną halę sportową,
 • Samorząd województwa opolskiego zainaugurował pionierski w skali kraju program zapobiegający otyłości,
 • Gmina Smyków zainwestowała w ostatnich latach w przedsięwzięcia ekologiczne ponad 10 milionów złotych, dzięki czemu wybudowano tam jedną z najnowocześniejszych w województwie oczyszczalni ścieków.

To tylko garść wybranych przykładów samorządowych przedsięwzięć w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz ekologii, które warto doceniać, i za które należy nagradzać! Nasz Konkurs służy wyróżnianiu i popularyzowaniu samorządów, które podejmują tego rodzaju inicjatywy! Jeśli Państwa gmina, powiat lub województwo spełnia choćby jedno z poniższych kryteriów, zapraszamy do udziału w naszym Konkursie.

Kryteria brane pod uwagę w Konkursie Samorząd Promujący Zdrowie:

 • Samorząd jest organem prowadzącym dla placówek ochrony zdrowia (np. szpitali, zakładów opieki zdrowotnej), które wyróżniają się wysoką jakością świadczonych usług i wysoką kulturą obsługi pacjenta,
 • Samorząd realizuje interesujące, oryginalne, wartościowe merytorycznie programy mające na celu promocję zdrowia, profilaktykę zdrowotną lub popularyzację zdrowego stylu życia,
 • Samorząd w sposób nowatorski i wartościowy wspiera ochronę środowiska,
 • Samorząd zrealizował inwestycje, które przyczyniają się w skali lokalnej do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców,
 • Samorząd podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej itp.

Zgłoszenie do Konkursu dostępne jest tutaj: https://samorzad-zdrowie.pl/strona-7

 W przypadku pytań zapraszany do kontaktu z Organizatorem Konkursu:

Quality Institute
ul. Wolnego 4/200
40-857 Katowice
tel. /32/ 704 60 63 (w godz. 9.00-15.00)
tel. kom. 517 765 212
e-mail: konkurs@samorzad-zdrowie.pl

Udostępniła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry