Jesteś tutaj:

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczął nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent”.


W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc
w rozpowszechnieniu informacji o projekcie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON.
Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt Jest skierowany do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
• są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
w ostatnich pięciu latach, (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Małgorzata Pacholec,
Dyrektor Instytutu Tyflologicznego PZN

Do góry