Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o głosowaniu na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że 8 października 2019 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji reprezentujących mazowiecki III sektor.

Obecnie rozpoczyna się kolejny etap wyboru członków Rady tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

W załączeniu przekazujemy informację o głosowaniu, warunkach, których spełnienie jest niezbędne, aby wziąć w nim udział oraz  kartę do głosowania. Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl.

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 4 kadencji rada odbyła 45 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 240 i skonsultowała ok. 200 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów.

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialog.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebook: https:/www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosciPozytkuPublicznego.

Udostępniła:
Joanna  Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki

Do góry